Tin tức

Bibica lên kế hoạch lợi nhuận 86,6 tỷ đồng năm 2017, ban lãnh đạo sẽ nhận thưởng cao nếu vượt

Công ty Cổ phần BIBICA (mã chứng khoán BBC) thông báoNghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

ĐHCĐ Bibica đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với doanh thu thuần 1.263 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 97 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 81,28 tỷ đồng. ĐHCĐ cũng thông qua việc chi cổ tức năm 2016 tỷ lệ 12% tức mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 1.200 đồng. Toàn bộ cổ tức này đã được công ty chốt quyền và chi trả.

Năm 2017, Bibica đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 104,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 86,6 tỷ đồng. So với kết quả đạt được năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Bibica không nhiều đột biến. Mức cổ tức dự kiến năm 2017 là 12-18% do HĐQT quyết định.

Năm 2017, công ty lên kế hoạch đầu tư dự án kẹo mềm cao cấp, dự án bánh quy và dự án nâng cấp dây chuyền bánh mì, dự án nâng cấp dây chuyền bánh quy cookies… với tổng mức đầu tư 217 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là HĐQT, Ban kiểm soát và ban điều hành sẽ được thưởng lớn nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó. Cụ thể: Hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 là 86,6 tỷ đồng, ban lãnh đạo công ty sẽ được nhận mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty sẽ thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 với mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế nhưng mức thưởng không vượt quá 2 tỷ đồng.

Thanh Mai

               Theo InfoNet

Back to top
func