Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI QUÀ – AHHA

CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI QUÀ – AHHA

Để góp phần bảo vệ môi trường, cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của các bé, Bibica thực hiện chương trình “Đổi quà aHHa – Tham gia bảo vệ môi trường”, áp dụng trong thời gian từ ngày 15/09 – 15/12/2017 (hoặc khi đến hết quà tặng). Cụ thể quy định đổi quà như sau:

-   2 vỏ túi aHHa 60g (hoặc 1 vỏ túi 120g): đổi được 1 bút chì.
-   4 vỏ túi aHHa 60g (hoặc 2 vỏ túi 120g): đổi được 1 cục tẩy.
-   6 vỏ túi aHHa 60g (hoặc 3 vỏ túi 120g): đổi được 1 bút bi,
     hoặc 1 tập aHHa, hoặc 1 thước kẻ.
-   14 vỏ túi aHHa 60g (hoặc 7 vỏ túi 120g): đổi được 1 túi đựng viết.
-   20 vỏ túi aHHa 60g (hoặc 10 vỏ túi 120g): đổi được 1 nón aHHa.
-   50 vỏ túi aHHa 60g (hoặc 25 vỏ túi 120g): đổi được 1 balo.
 

Back to top
func