Cổ Đông

Quyết định V/v giao nhiệm vụ phụ trách Khối TCKT Bibica

Download

Về việc thành lập Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA HÀ NỘI và Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA BIÊN HOÀ

Download

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại/cấp đổi/cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Download

Quy định hướng dẫn cấp lại, cấp đổi, cấp mới Giấy Chứng Nhận sở hữu cổ phần cho Cổ Đông

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

Download

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền

Download

Quyết định V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bibica

Download

Ý kiến của HĐQT về việc PAN chào mua công khai

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 002162

Download

Phiếu lệnh Giao dịch Chứng khoán

Download

Về việc bán Cổ phiếu lẻ từ 09 cổ phiếu trở xuống

Download

Giấy xác nhận / uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 001758

Download

Thông báo và chương trình họp ĐHĐCĐ Thường niên 2017

Download

Thông báo về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ Thường Niên 2017

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 001608

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2017 và tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2016 đợt 2

Download

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền

Download

Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017

Download

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ Thường Niên 2017

Download
  • Tổng
  • [1/2]
Back to top
func