Cổ Đông

Giải trình KQKD Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 1 năm 2014

Download

Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2014

Download

Giải trình kết quả kinh doanh Kiểm toán năm 2014

Download

Giải trình số liệu truy thu thuế 2009 - 2012

Download

Giải trình số liệu thanh tra thuế 2009 - 2012

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 1/2015 so với cùng kỳ năm trước

Download

Quyết định V/v xử lý hành chính vi phạm về thuế 2009 - 2012

Download

Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016

Download

TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền

Download

Về việc miễn nhiệm Phó TGĐ sản xuất

Download

V/v miễn nhiệm Phó TGĐ kinh doanh

Download

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT năm 2016

Download
  • Tổng
  • [3/3]
Back to top
func