Sản phẩm

Bánh cao cấp PHÚC NGUYỆT 1 kg

MSP: PNHA

Cơ cấu bánh "Phúc Nguyệt" gồm có 4 bánh và 1 hộp trà hảo hạng:
 

1-   Gá Đông Tảo quay
2-   Gà quay - Vi cá
3-   Lava Cranberry - Hạt sen Hạt chia 
4-   Lava Trứng muối 
- Hạt sen Hạt chia 

5-   Trà Bắc Thái Nguyên
 

Khối lượng tịnh: 1.000 gam

Chi tiết sản phẩm

Back to top
func