Sản phẩm

Bánh Cao Cấp TUẾ NGUYỆT 480 gam

MSP: TU

Cơ cấu bánh "Tuế Nguyệt" gồm có 6 bánh:

1-   Jambon Bát bửu
2-   Gà quay - Vi cá
3-   Gà Đông Tảo quay
4-   Lava Phô mai - Hạt sen Hạt chia
5-   Lava Cranberry - Hạt sen Hạt chia
6-   Lava Trứng muối - Hạt sen Hạt chia
 

Khối lượng tịnh: 480 gam

 

Chi tiết sản phẩm

.
Back to top
func