Sản phẩm

Bánh kiểu Nhựt Bổn hỗn hợp WAGASHI MOCHI

3030

Hộp gồm 06 bánh 30 gam.
Tên sản phẩm: Bánh nhân đậu đò.
Thành phần: Bột nếp, mạch nha, đường, 15% nhân đậu đỏ, chất ổn định (E1440), chất giử ẩm (E422), dầu olein tinh luyện, hương đậu đỏ tổng hợp, phầm màu tổng hợp (E150d), phẩm màu tự nhiên (E120), chất bảo quản (E202).

Tên sản phẩm: Bánh nhân Mè đen.
Thành phần: Bột nếp, mạch nha, đường, 15% nhân hẹt sen, chất ổn định (E1440), chất giử ẩm (E422), dầu olein tinh luyện, 1% dầu mè đen. hương đậu đỏ tổng hợp, phầm màu tổng hợp (E150d), chất bảo quản (E202).


Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Đường tổng > 27&
Quy cách đóng gói: 180 gam/hộp - 24 hộp/thùng
Kích thước (cm): 38 x 27 x 26.5
Số thùng carton / container 20ft (+/- 5%): 2.640
Số thùng carton / container 40ft (+/- 5%): 1.008

Chi tiết sản phẩm

Back to top
func