Sản phẩm

Hộp bánh Cao Cấp THƯỞNG NGUYỆT 720 gam

TH


Cơ cấu bánh "Thưởng Nguyệt" gồm có 6 bánh:
1-   Cà chua Bi Đà Lạt
2-   Cà rốt Đà lạt
3-   Dâu tằm Đà lạt
4-   Hồng dẽo Đà Lạt
5-   Võ bưởi Diễn
6-   Dưa lưới Nhật bản

Chi tiết sản phẩm

Back to top
func