Sản phẩm

Kẹo Michoco Sữa Cà Phê 70 gam

MSP: 65100071

Quy cách bao gói: 3 gam/viên - 23 viên/túi - 70 gam/túi - 80 túi/thùng

Chi tiết sản phẩm

Back to top
func