Sản phẩm

Kẹo cứng Migita Bạc Hà túi 400 gam

65100008

Thành phần: Đường, mạch nha, hương Bạc hà tổng hợp, muối, màu thực phẩm tổng hợp (E133, E160ai).

Giá trị dinh dưỡng (trên 100g): 
Năng lượng > 360 kal

Chi tiết sản phẩm

Back to top
func