Sản phẩm

KẸO DẺO CHEERY COLA 200 gam

MSP:

Thành phần: Mạch nha, đường, gelatin, nước coca–cola 3.5%, chất điều chỉnh độ axit (270,330,296,350,325), tinh bột bắp, chất làm dày (440), hương cola tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (150d).


Nutrition Facts

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG
 
Serving Size/ Khẩu phần  100 g                                
Amount Per Serving/ Thông số cho khẩu phần
Calories/ Năng lượng                          327
Total Carbohydrate/ Tổng Carbohydrate               77.54  g
Total Sugars/ Đường                                  77.14  g
Protein/ Chất đạm                                4.23 g
Total fat/ Chất béo 0 g

Chi tiết sản phẩm

Back to top
func