Sản phẩm

Kẹo dẻo Zoo Cola túi 24 gam

MSP:

Thành phần:  Mạch nha, đường, gelatine, 4% nước coca cola, chất điều chỉnh độ axit (270,330, 325), tinh bột bắp, chất tạo gel (440), hương liệu cola tổng hợp, chất làm bóng (903), chất chống oxi hóa (307a), dầu thực vật tinh luyện, màu thực phẩm tổng hợp (150d).


Nutrition Facts

Giá trị dinh dưỡng
 
Serving Size/ Khẩu phần     12 g
Servings per container about/
Số khẩu phần trong mỗi sản phẩm       X                     
Amount Per Serving/Thông số cho khẩu phần
Calories/ Năng lượng                          43
Total Carbohydrate/ Tổng carbohydrate                10.00  g
Total Sugars/ Đường                                  8.18 g
Protein/ Chất đạm                                 0.65 g

 24g : X= 2
 96 g: X = 8

Chi tiết sản phẩm

Back to top
func