Sản phẩm

Kẹo dẻo Zoo Cola túi 96 gam

MSP:

Thành phần:  Mạch nha, đường, gelatine, 4% nước coca cola, chất điều chỉnh độ axit (270,330, 325), tinh bột bắp, chất tạo gel (440), hương liệu cola tổng hợp, chất làm bóng (903), chất chống oxi hóa (307a), dầu thực vật tinh luyện, màu thực phẩm tổng hợp (150d).


Nutrition Facts

Giá trị dinh dưỡng

Serving Size/ Khẩu phần: 12 g
Servings per container about/Số khẩu phần trong mỗi sản phẩm                      

Amount Per Serving/Thông số cho khẩu phần

Calories/ Năng lượng: 43

Total Carbohydrate/ Tổng carbohydrate:          

10.00  g

Total Sugars/ Đường                                 

8.18 g

Protein/ Chất đạm                               

 0.65 g


Chi tiết sản phẩm

Back to top
func