Sản phẩm

Kẹo mút Zoo Cola & Tăng Lực túi 360g

MSP:

Thành phần:
Kẹo mút Cola Zoo: Mạch nha, đường, chất điều chỉnh độ acid (330,270, 325, 500(ii)),  hương liệu (cola, cooling agent) tổng hợp, muối, 0.2 % nước coca – cola, màu thực phẩm tự nhiên (153).
Kẹo mút tăng lực Zoo:
 Mạch nha, đường, chất điều chỉnh độ acid (330,270, 325, 500(ii)), hương liệu (trái cây, cooling agent) tổng hợp, muối, taurine (167mg/100g), lysine (35mg/100g), màu thực phẩm tự nhiên (120).

 

Nutrition Facts

       GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG

Serving Size/ Khẩu phần               18  g          
Servings Per Container about 
Số khẩu phần trong mỗi sản phẩm   20

Amount Per Serving/ Thông số khẩu phần

Calories/ Năng lượng                        70         

Total Carbohydrate/ Tổng Carbohydrate               

 17.3  g

Total Sugars/ Đường                                 

  16.2 g

Protein/ Chất đạm                                 

 0  g

Total fat/ Chất béo

 0g

(X= 20, túi 360g)

Chi tiết sản phẩm

Back to top
func