Sản phẩm

Kẹo Sumika Sữa 780 gam

MSP:

Thành phần: Mạch nha, đường, 7.5% sữa bột, shortening, chất nhũ hóa (322(i), 475, 471), chất  làm ẩm (420(i), 422), chất tạo xốp (500(ii)), muối, gelatin,  chất làm dày (414), dầu thực vật, hương (vani, sữa) tổng hợp.

30g : X= 2
780 g: X = 43

Nutrition Facts

Giá trị dinh dưỡng
 
Serving Size/ Khẩu phần     18 g
Servings per container about/
Số khẩu phần trong mỗi sản phẩm       X                     
Amount Per Serving/Thông số cho khẩu phần
Calories/ Năng lượng                          71

Total Fat/ Chất béo                           

1  g

Total Carbohydrate/ Tổng carbohydrate                16  g
Total Sugars/ Đường                                  15 g
Protein/ Chất đạm                                  0,5 g

Chi tiết sản phẩm

Back to top
func