Tuyển dụng

Ứng tuyển
Stt
Chức Danh
Địa Điểm
Ngày Đăng
Ngày Hết Hạn
STT
1
Địa Điểm
Yên Bái
Ngày Đăng
26/10/2017
Ngày Hết Hạn
26/12/2017
STT
2
Địa Điểm
Vĩnh Phúc
Ngày Đăng
26/10/2017
Ngày Hết Hạn
26/12/2017
STT
3
Địa Điểm
Thanh Hoá
Ngày Đăng
26/10/2017
Ngày Hết Hạn
26/12/2017
STT
4
Địa Điểm
Thái Bình
Ngày Đăng
26/10/2017
Ngày Hết Hạn
26/12/2017
STT
5
Địa Điểm
Quảng Ninh
Ngày Đăng
26/10/2017
Ngày Hết Hạn
26/12/2017
STT
6
Địa Điểm
Hưng Yên
Ngày Đăng
26/10/2017
Ngày Hết Hạn
26/12/2017
STT
7
Địa Điểm
Hòa Bình
Ngày Đăng
26/10/2017
Ngày Hết Hạn
26/12/2017
STT
8
Địa Điểm
Hải Phòng
Ngày Đăng
26/10/2017
Ngày Hết Hạn
26/12/2017
STT
9
Địa Điểm
Hà Tĩnh
Ngày Đăng
26/10/2017
Ngày Hết Hạn
26/12/2017
STT
10
Địa Điểm
Hà Nam
Ngày Đăng
26/10/2017
Ngày Hết Hạn
26/12/2017
Back to top
func