Ghi chú:
 

 1. K.KD: Khối Kỹ Thuật Đầu Tư

 2. K.QA: Khối QA

 3. K.RD: Khối Nghiên Cứu Phát Triển

 4. K.MH: Khối Mua Hàng

 5. K.MT: Khối Marketing

 6. K.KH: Khối kế hoạch và dịch vụ

 7. K.HC: Khối Hành chánh nhân sự

 8. K.KT: Khối Tài chính kế toán

 9. K.BH: Khối Bán hàng

 10. BAN XK: Ban xuất khẩu

 11. NM BBC BH: Nhà máy Bibica Biên Hòa

 12. CTY BBC MĐ: Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông

 13. NM BBC HN: Nhà máy Bibica Hà Nội

 14. NPP: Nhà phân phối

 15. ĐNBH: Đội ngũ bán hàng

 16. SHOP: Cửa hàngBack to top
func