Cổ Đông

Giải trình lý do chậm CBTT quyết định xử phạt về thuế của Nhà máy Bibica Hà Nội

Download

CBTT số 001750 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế - Nhà máy Bibica Hà Nội

Download

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - Nhà máy Bibica Hà Nội

Download

Về việc "Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh TGĐ của cùng Công ty đại chúng"

Download

Về việc miiễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phan Văn Thiện

Download

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐTN năm 2020

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000507

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000507

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000449

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000421

Download

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Bibica

Download

20210325_BBC - TB Ngày giao dịch đầu tiên của CP chuyển giao dịch CTCP Bibica (MCK: BBC)

Download

20210325_BBC - TB Về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BBC từ HOSE sang HNX

Download

20210322_BBC - Thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu sang SGDCK Hà Nội

Download

20210316_BBC - BC về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Nguyễn Thị Trâm Oanh

Download

20210315_BBC - BC về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Nguyễn Thị Trâm Oanh

Download

20210315_BBC - BC về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Nguyễn Thị Trâm Oanh

Download

20210311_BBC - BC về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Nguyễn Việt Ninh

Download

20210311_BBC - BC về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Nguyễn Việt Ninh

Download
  • Tổng
  • [1/4]
Back to top
func