Tin tức

Lợi nhuận Bibica quý IV/2015 tăng gấp đôi nhờ nguyên liệu giá tốt

     CTCP Bibica (mã BBC ) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2015 với doanh thu thuần 463,4 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn bán hàng kỳ này chỉ tăng 6,2%, đạt hơn 274 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp tăng tới 24%, đạt hơn 189 tỷ đồng. Công ty cho biết việc tìm được nguồn nguyên liệu chính giá tốt đã giúp biên lãi gộp cải thiện.

     Doanh thu hoạt động tài chính tăng 21% lên 3,1 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính gần 300 triệu đồng.
Chi phí bán hàng trong kỳ tăng vọt lên 114,7 tỷ đồng, tương đương mức tăng 48,4% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 12,6% còn hơn 27 tỷ đồng.

     Sau khi trừ đi các chi phí khác, BBC ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 40,4 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận của công ty mẹ chỉ đạt 21,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,6%. EPS đạt 2.623 đồng/cổ phiếu.

     Lũy kế từ đầu năm, BBC đạt tổng doanh thu 1.169,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,8% trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 85,7 tỷ đồng, tăng tới 48,3% so với năm 2014. Lợi nhuận thuộc công ty mẹ đạt 52,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%, EPS cả năm đạt 5.557 đồng/cổ phiếu.


Năm 2015, BBC đã đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 64,2 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được, mặc dù không hoàn thành mục tiêu doanh thu nhưng BBC đã vượt 33,5% kế hoạch lợi nhuận. 

Tổng tài sản của BBC tại ngày 31/12/2015 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng 13,2% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 336,8 tỷ đồng, tăng 33,5%, các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ lên hơn 205 tỷ đồng, hàng tồn kho còn 86 tỷ đồng.

Tỷ số nợ/tổng tài sản khá thấp, ở mức 30%, lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm còn 40,4 tỷ đồng.

TRẦN THÚY
Back to top
func