Tin tức

Thông báo V/v Đấu thầu thu gom phế liệu - Rác thải 6 tháng cuối năm 2017


Công ty CP Bibica xin thông báo đấu thầu thu gom phế liệu - Rác thải 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

1/ Đối tượng dự thầu: Là đơn vị có đầy đủ pháp nhân được Bộ/Sở TNMT cấp phép trong các lãnh vực:
-   Thu gom mua bán phế liệu.

-   Thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn / chất thải nguy hại; Rác thải công nghiệp / sinh hoạt.
2/ Hồ sơ dự thầu:
-   Hồ sơ năng lực.
-   Giấy phép kinh doanh / Giấy phép hoạt động.
-   Bảng giá bỏ thầu theo chủng loại phế liệu: (Theo bảng giá đính kèm)
-   Bảng cam kết bảo vệ môi trường (nếu có)
3/ Điều kiện trúng thầu:
-   Hồ sơ dự thầu đầy đủ, giá bỏ thầu rất tốt.
-   Thu gom 100% theo danh mục bảng báo giá 
-   Trúng thầu: Đặt cọc 20.000.000 đồng trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.
4/ Các điều kiện thu gom, thanh toán, ngưng hợp đồng:
-   Thực hiện thu gom phế liệu / rác thải hàng ngày theo thông báo của Bibica, dọn dẹp sạch sẽ tại khu vực đã lấy phế liệu.

-   Thanh toán 100% tiền mặt ngay khi hai bên xác nhận số lượng, chủng loại theo hoá đơn Bibica xuất.
-   Địa điểm thu gom Phế liệu / Rác thải: CÔNG TY TNHH MTV BIBICA MIỀN ĐÔNG
-   Đơn vị thu gom vận chuyển nếu có bất kỳ hành vi vi phạm, gian lận trong việc thu gom, hoặc thu gom không đúng lịch Bibica yêu cầu sẽ lập tức thanh lý hợp đồng và không hoàn trả tiền cọc.


Các đơn vị đủ điều kiện nêu trên, vui lòng gửi hồ sơ dự thầu về địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
KHỐI KẾ HOẠCH & DỊCH VỤ
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, Tp.HCM.


Ngoài bì thư ghi rõ: 
Hồ sơ tham gia dự thầu thu gom phế liệu

Hạn chót nhận hồ sơ:
14h00 Ngày 20/07/2017


 

Back to top
func